Giỏ hàng

STEAM FOR FUTURE

Tập huấn Hướng dẫn hoạt động STEAM - Huyện Thanh Trì 15/11/2020
Tập huấn Hướng dẫn hoạt động STEAM - Huyện Thanh Trì 15/11/2020
Phần 1:  Phần 2:
Simplest Telescope | Hindi
Simplest Telescope | Hindi
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=vYFKx0Edmp8&ab_channel=ArvindGupta
How to Make a Telescope at home | DIY Telescope
How to Make a Telescope at home | DIY Telescope
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=tsDISyOI75E&ab_channel=TheMastermind
How telescopes work. Learn planets. Why questions and science for kids. How things work
How telescopes work. Learn planets. Why questions and science for kids. How things work
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=jAFrlzOtz-Y&ab_channel=MizyakaDizyakaENG
Solar System through my Telescope
Solar System through my Telescope
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=fj-P031VlbU&ab_channel=J.W.Astronomy
The Milky Way for Children, Galaxies and Space: Astronomy for Kids - FreeSchool
The Milky Way for Children, Galaxies and Space: Astronomy for Kids - FreeSchool
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=RubnGwhcT6E&ab_channel=FreeSchool
What Is An Earthquake? | The Dr. Binocs Show | Educational Videos For Kids
What Is An Earthquake? | The Dr. Binocs Show | Educational Videos For Kids
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=dJpIU1rSOFY&ab_channel=PeekabooKidz
Bewbowbip 28  Vì sao lại có động đất xảy ra? Xem để hiểu sự khốc liệt của động đất
Bewbowbip 28 Vì sao lại có động đất xảy ra? Xem để hiểu sự khốc liệt của động đất
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=laWPNqZcsiI&ab_channel=BewBowBip
1 2 3 11

Từ khóa