Giỏ hàng

STEAM MẦM NON - Sách Giáo viên (3-4 tuổi)

Các video clip minh họa: 

CHỦ ĐỀ 1: GIÁC QUAN VÀ CÁC BỘ PHẬN TRÊN CƠ THỂ

Video 1: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/human-eye-the-dr-binocs-show-best-learning-videos-for-kids-peek

Video 2: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/why-kids-need-glasses-kids-health-the-friday-zone-wtiu-pbs

Video 3: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/how-its-made-053-eyeglass-lenses

 

CHỦ ĐỀ 2: GIA ĐÌNH - SỰ GẮN BÓ CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH

Video 1: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/we-have-needs

 

CHỦ ĐỀ 3: ĐỘNG VẬT

Video 1: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/all-about-birds-for-children-animal-learning-for-kids-freeschool

Video 2: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/animals-homes-birds-nests-for-kids

Video 3: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/nests-of-birds-for-kids-all-about-birds-periwinkle

Video 4: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/what-are-nests-made-of-nature-nuggets

 

CHỦ ĐỀ 4: CÂY XANH QUANH EM

Video 1: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/su-sinh-truong-phat-trien-cua-cay

Video 2: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/bean-entire-life-cycle-time-lapse

Video 3: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/next-gen-farming-without-soil-and-90-less-water-grateful

Video 5: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/self-watering-system-for-plants-using-waste-plastic-bottle-new-metho

 

CHỦ ĐỀ 5: TRƯỜNG MẦM NON

Video 1: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/how-it-s-made-kaleidoscope

 

CHỦ ĐỀ 6: GIAO THÔNG

Video 1: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/how-do-cars-work-and-move-cool-simple-facts-about-cars-for-kids-leg

Video 2: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/fun-facts-how-do-car-engines-work-lets-learn-animated-science-for-ki

Video 3: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/learn-how-cars-are-made-at-a-car-factory

 

CHỦ ĐỀ 7: NGHỀ EM YÊU

Video 1https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/moxi-the-robot-texas-health-resources

Video 2: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/the-robot-will-see-you-now-ai-and-your-health-care-robots-us-w

Video 3: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/how-we-build-a-robot

 

CHỦ ĐỀ 8: MÙA EM YÊU

Video 1: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/sach-khoa-hoc-gio-va-khong-khi

Video 2: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/wind-direction-and-speed

 

CHỦ ĐỀ 9: TRÁI ĐẤT XANH

Video 1: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/toan-bo-lich-su-trai-dat-chi-trong-6-phut

Video 2 : https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/structure-of-the-earth-the-dr-binocs-show-educational-videos-for

Video 3: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/hanh-trinh-di-den-loi-trai-dat-se-nhu-the-nao

 

CHỦ ĐỀ 10: KHÁM PHÁ VŨ TRỤ

Video 1: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/cac-su-that-dang-kinh-ngac-ve-he-mat-troi-cua-chung-ta

Video 2: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/solar-system-the-dr-binocs-show-best-learning-videos-for-kids-p

Video 3: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/all-about-the-sun-for-kids-astronomy-and-space-for-children

Video 4: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/how-to-make-a-suncatcher-using-contact-paper-sophie-s-world

Từ khóa