Giỏ hàng

STEAM MẦM NON - Sách Giáo viên (4-5 tuổi)

Các video clip minh họa: 

CHỦ ĐỀ 1: GIÁC QUAN VÀ CÁC BỘ PHẬN TRÊN CƠ THỂ

Video 1: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/how-your-nose-works-the-dr-binocs-show-best-learning-videos-for

Video 2: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/how-do-we-smell-rose-eveleth

Video 3: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/diy-women-s-perfume-using-essential-oils

Video 4: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/making-your-own-perfume-inspired-by-chanel-no-5-formula-1

 

CHỦ ĐỀ 2: GIA ĐÌNH - SỰ GẮN BÓ CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH

Video 1: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/yummy-recipes-for-kids-refreshing-lemonade

 

CHỦ ĐỀ 3: ĐỘNG VẬT

Video 1: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/wild-tiger-cub-for-the-first-time-on-film-david-attenborough-tiger

 

CHỦ ĐỀ 4: CÂY XANH QUANH EM

Video 1: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/bean-entire-life-cycle-time-lapse-1

Video 2: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/next-gen-farming-without-soil-and-90-less-water-grateful-1

Video 3: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/plastic-bottles-vertical-garden-at-home-plastic-bottles-tower-garden

Video 4: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/clever-plastic-bottle-vertical-garden-ideas-gardening-ideas-for-home

 

CHỦ ĐỀ 5: TRƯỜNG MẦM NON

Link: https://minhmy.com.vn/20-y-tuong-cach-tu-lam-ghe-xich-du-trong-nha-vo-cung-sang-tao/

Video 1: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/tac-nghiep-ky-thuat-vien-lam-xich-du-cho-tre-em

Video 2: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/lam-xich-du-don-gian-cho-gia-dinh

 

CHỦ ĐỀ 6: GIAO THÔNG

Video 1: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/cach-lam-xe-dap-mo-hinh-tu-que-kem

Video 2: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/diy-cycle-organizer-using-old-cds-recycling-crafts

 

CHỦ ĐỀ 7: NGHỀ EM YÊU

Video 1: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/robot-kitchen-behold-the-future

Video 2: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/these-robotic-arms-put-a-five-star-chef-in-your-kitchen

 

CHỦ ĐỀ 8: MÙA EM YÊU

Video 1: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/the-water-cycle-the-dr-binocs-show-learn-videos-for-kids

Video 2: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/what-s-inside-a-rainstick

 

CHỦ ĐỀ 9: TRÁI ĐẤT XANH

Video 1: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/importance-of-water-science-for-kids-grade-2-periwinkle

Video 2: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/how-do-water-treatment-plants-work

 

CHỦ ĐỀ 10: KHÁM PHÁ VŨ TRỤ

Video 1: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/cac-su-that-dang-kinh-ngac-ve-he-mat-troi-cua-chung-ta-1

Video 2: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/solar-system-the-dr-binocs-show-best-learning-videos-for-kids-p-1

Từ khóa