Giỏ hàng

STEAM MẦM NON - SÁCH GIÁO VIÊN (5-6 TUỔI)

Các đường link và video clip minh họa: 

CHỦ ĐỀ 1: GIÁC QUAN VÀ CÁC BỘ PHẬN TRÊN CƠ THỂ

Video 1: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/how-your-ear-works-the-dr-binocs-show-best-learning-videos-for-k

Video 2: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/how-your-ears-work

Video 3: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/what-is-sound

Video 4: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/what-is-sound-the-dr-binocs-show-learn-videos-for-kids

Video 5: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/history-of-the-telephone-i-didn-t-know-that
 

CHỦ ĐỀ 2: GIA ĐÌNH - SỰ GẮN BÓ CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH

Video 1: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/human-life-cycle-stages-of-human-life-cycle

Video 2: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/humans-life-cycle-video-for-kids-science-for-kids

 

CHỦ ĐỀ 3: ĐỘNG VẬT

Video 1: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/habitats-what-is-a-habitat-free-resource

Video 2: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/animal-habitats-animal-homes-animals-video-for-kids

Video 3: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/balukhand-wildlife-sanctuary

Video 4: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/debrigarh-wildlife-sanctuary

 

CHỦ ĐỀ 4: CÂY XANH QUANH EM

Video 1: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/su-sinh-truong-phat-trien-cua-cay-1

Video 2: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/next-gen-farming-without-soil-and-90-less-water-grateful-2

Video 4: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/self-watering-system-for-plants-using-waste-plastic-bottle-new-metho-1

Video 5: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/self-watering-system-for-plants-using-waste-plastic-bottle

 

CHỦ ĐỀ 5: TRƯỜNG MẦM NON

Video 1: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/thi-nghiem-thu-vi-nam-cham-voi-mat-sat-suc-manh-tu-truong-cua-nam-ch

Video 2: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/tu-lam-do-choi-khoa-hoc-tu-nam-cham

Link: https://vietnammoi.vn/nghich-cung-nam-cham-tro-choi-sieu-don-gian-ma-hap-dan-danh-cho-cac-cau-nhoc-25134.htm

 

CHỦ ĐỀ 6: GIAO THÔNG

Video 1: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/double-decker-bus-videos-for-children-gecko-s-real-vehicles

Video 2: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/how-it-s-made-double-decker-buses

 

CHỦ ĐỀ 7: NGHỀ EM YÊU

Video 1: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/the-future-of-farming

Video 2: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/the-future-of-farming

Video 3: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/the-5-best-agriculture-drones

 

 

CHỦ ĐỀ 8: MÙA EM YÊU

Video 1: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/wind-power

 

CHỦ ĐỀ 9: TRÁI ĐẤT XANH

Video 1: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/bewbowbip-28-vi-sao-lai-co-dong-dat-xay-ra-xem-de-hieu-su-khoc-liet

Video 2: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/what-is-an-earthquake-the-dr-binocs-show-educational-videos-for

 

CHỦ ĐỀ 10: KHÁM PHÁ VŨ TRỤ

Video 1: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/the-milky-way-for-children-galaxies-and-space-astronomy-for-kids-f

Video 2: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/solar-system-through-my-telescope

Video 3: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/how-telescopes-work-learn-planets-why-questions-and-science-for-kids

Video 4: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/how-to-make-a-telescope-at-home-diy-telescope

Video 5: https://edibooks.vn/blogs/steam-for-future/simplest-telescope-hindi

 

Từ khóa