Giỏ hàng

STEAM FOR FUTURE - BỘ HỌC LIỆU HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG STEAM DÀNH CHO TRẺ MẪU GIÁO

CÁC TÀI LIỆU GỒM CÓ:

1. Slide giới thiệu bộ sách STEAM FOR FUTURE - Bộ học liệu hướng dẫn hoạt động STEAM cho trẻ mầm non.

2. Mẫu hướng dẫn kế hoạch tích hợp steam trong chương trình mầm non

3. Danh mục sách: https://edibooks.vn/collections/steam-for-future

4. Link và các Video sách giáo viên:

- Sách giáo viên 3-4 tuổi: https://edibooks.vn/blogs/tai-nguyen-mien-phi-1/steam-mam-non-sach-giao-vien-3-4-tuoi

- Sách giáo viên 4-5 tuổi: https://edibooks.vn/blogs/tai-nguyen-mien-phi-1/steam-mam-non-sach-giao-vien-4-5-tuoi

- Sách giáo viên 5-6 tuổi: https://edibooks.vn/blogs/tai-nguyen-mien-phi-1/steam-mam-non-sach-giao-vien-5-6-tuoi

 

1. Slide giới thiệu:

Download tại: https://docs.google.com/presentation/d/1FRmgQZGvyf0oTp6Ce6cFxMl0pzpx2xeEi45wUZr_5oo/edit?usp=sharing

2. 

 

Download: https://file.hstatic.net/1000353870/file/mau_huong_dan_lap_ke_hoach_hoat_dong_long_ghep_steam__1__9c6dc1a29d9c4aab97a62b4fb0d9b6b6.docx

 

3. Danh mục sách: 

https://edibooks.vn/collections/steam-for-future

 

4. Link và các Video sách giáo viên:

- Sách giáo viên 3-4 tuổi: https://edibooks.vn/blogs/tai-nguyen-mien-phi-1/steam-mam-non-sach-giao-vien-3-4-tuoi

- Sách giáo viên 4-5 tuổi: https://edibooks.vn/blogs/tai-nguyen-mien-phi-1/steam-mam-non-sach-giao-vien-4-5-tuoi

- Sách giáo viên 5-6 tuổi: https://edibooks.vn/blogs/tai-nguyen-mien-phi-1/steam-mam-non-sach-giao-vien-5-6-tuoi

Từ khóa