Giỏ hàng

BỘ BÁCH KHOA TRI THỨC TUỔI TRẺ – MƯỜI VẠN CÂU HỎI VÌ SAO

Bộ sách phổ biến khoa học kỹ thuật đã đi cùng nhiều thế hệ tuổi trẻ ở nhiều quốc gia. 

Gồm 18 cuốn, với các chủ đề khoa học hấp dẫn, lý thú.

Bộ sách có sự tham gia của hơn 100 viện sĩ Viện khoa học Trung Quốc và Viện công trình Trung Quốc cùng ban cố vấn hơn 700 người là các chuyên gia hàng đầu về khoa học.