Giỏ hàng

Là định mệnh hay là do bạn chọn - Tal Ben-Shahar

Thương hiệu: NXB Văn Học
| |
Mã SP: 9786043078022
|
100,300₫ 118,000₫

"𝑀𝑜̣𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑥𝑎̉𝑦 𝑟𝑎 𝑡ℎ𝑒𝑜 ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡, 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑐𝑎́𝑐ℎ đ𝑜̂́𝑖 𝑥𝑢̛̉ 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̃ 𝑥𝑎̉𝑦 𝑟𝑎."

“𝑆𝑢̛̣ 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑟𝑎̂́𝑡 đ𝑜̛𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑛: 𝐻𝑜̣𝑐 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡 𝑏𝑎̣𝑖, ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡 𝑏𝑎̣𝑖 đ𝑒̂̉ 𝑟𝑢́𝑡 𝑟𝑎 𝑏𝑎̀𝑖 ℎ𝑜̣𝑐.”

"𝑇𝑜̂𝑖 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑎̣𝑛 𝑛ℎ𝑎̂𝑛, 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 đ𝑜̂̉ 𝑙𝑜̂̃𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑣𝑒̂̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑎̂́𝑡 ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡 𝑣𝑜̣𝑛𝑔 𝑣𝑒̂̀ 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎̣𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛. 𝐻𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑢̉ đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑔𝑖̀ 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ đ𝑒̂̉ 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑠𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ."

Hotline hỗ trợ 24/7: 024.39726508
|
Số lượng
TÀI NGUYÊN MIỄN PHÍ

EDIBOOKS trân trọng giới thiệu cuốn sách: "𝑳𝒂̀ Đ𝒊̣𝒏𝒉 𝑴𝒆̣̂𝒏𝒉 𝑯𝒂𝒚 𝑳𝒂̀ 𝑫𝒐 𝑩𝒂̣𝒏 𝑪𝒉𝒐̣𝒏 - 101 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝒅𝒂̂̃𝒏 𝒍𝒐̂́𝒊 𝒕𝒐̛́𝒊 𝒉𝒂̣𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒖́𝒄" của Giáo sư Tal Ben-Shahar (khoa Tâm lý học, ĐH Harvard, Mỹ).

🏛️ Ở đại học Harvard danh tiếng có một môn khoa học độc đáo: "Khoa học hạnh phúc". Khóa học này đã tồn tại hơn một thập kỷ ở Harvard và ước tính có tới gần 1000 sinh viên dự thính mỗi tiết học. Nội dung các bài giảng xoay quanh việc xây dựng tư duy tích cực và trở nên hạnh phúc hơn.

🎓 Chủ nhiệm của bộ môn độc đáo này là Giáo sư Tal Ben-Shahar, một người Mỹ gốc Do Thái. Ngoài việc giảng dạy, ông còn là cố vấn tâm lý của hàng loạt các tập đoàn lớn như 𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨𝐬𝐨𝐟𝐭, 𝐒𝐡𝐞𝐥𝐥 𝐡𝐚𝐲 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐥... Ông cũng là tác giả của hàng loạt những cuốn sách best-seller về tâm lý như 𝑻𝒓𝒐̛̉ 𝒏𝒆̂𝒏 𝒉𝒂̣𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒖́𝒄 𝒉𝒐̛𝒏, 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒂̆́𝒕 𝒕𝒐́𝒄 𝒗𝒖𝒊 𝒗𝒆̉, 𝑳𝒂̀ đ𝒊̣𝒏𝒉 𝒎𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒉𝒂𝒚 𝒍𝒂̀ 𝒅𝒐 𝒃𝒂̣𝒏 𝒄𝒉𝒐̣𝒏...