Giỏ hàng

STEAM FOR FUTURE - Hướng dẫn hoạt động STEAM dành cho trẻ mẫu giáo nhỡ (4-5 tuổi)

Thương hiệu: NXB Giáo Dục
| |
86,000₫

SÁCH GIÁO VIÊN: GỒM 3 QUYỂN:

Hướng dẫn hoạt động STEAM dành cho trẻ mẫu giáo bé (3-4 tuổi)

Hướng dẫn hoạt động STEAM dành cho trẻ mẫu giáo nhỡ (4-5 tuổi)

Hướng dẫn hoạt động STEAM dành cho trẻ mẫu giáo lớn (5-6 tuổi)

Mỗi cuốn Sách giáo viên STEAM gồm có hai phần:

PHẦN MỘT: 

  • Những vấn đề chung về STEAM

  • Các yếu tố STEAM trong giáo dục mầm non

  • Các kĩ năng cho tương lai được phát triển trong STEAM

  • Xây dựng môi trường STEAM trong trường mầm non

  • Cách tiếp cận và quá trình thực hiện STEAM

  • Các kĩ năng STEAM mong đợi.

 

PHẦN HAI: 

Kế hoạch cụ thể triển khai cho 10 dự án STEAM theo 10 chủ đề trong chương trình giáo dục mầm non dành cho 3 lứa tuổi (3-4, 4-5, 5-6 tuổi)

Hotline hỗ trợ 24/7: 024.39726508
|