Giỏ hàng

Từ điển Giải thích thành ngữ gốc Hán

Thương hiệu: NXB Giáo Dục
| |
80,750₫ 95,000₫

Hotline hỗ trợ 24/7: 024.39726508
|

Từ Điển Giải Thích Thành Ngữ Gốc Hán thu thập và giải nghĩa khoảng 2500 thành ngữ gốc Hán, bao gồm cả những thành ngữ mượn nguyên dạng lẫn các thành ngữ dịch từng chữ, hoặc dịch ý của thành ngữ. Nội dung giải thích các thành ngữ, trong Từ điển này gồm: Nghĩa đương đại của thành ngữ, trong đó có chỉ ra cơ trình hình thành nghĩa, tức là cơ chế chuyển từ nghĩa đen sang nghĩa bóng; Nghĩa của từng yếu tố Hán trong thành ngữ; Những lưu ý về cách dùng khác biệt của một số thành ngữ trong tiếng Việt so với tiếng Hán hiện đại.

– Khổ 13x21cm, 396 trang
– Giấy bìa: C250
– Giấy ruột: BB60
Tác giả: Nguyễn Như Ý (CB)