Giỏ hàng

Từ điển Hóa học Phổ Thông

Thương hiệu: NXB Giáo Dục
| |
323,000₫ 380,000₫

NXB: GIÁO DỤC VIỆT NAM

NĂM XUẤT BẢN: 2020

KHỔ SÁCH: 13X18CM

SỐ TRANG: 980

TÁC GIẢ: LÂM NGỌC THIỀM, NGUYỄN ĐÌNH THÀNH,  HUỲNH VĂN TRUNG, NGUYỄN CƯƠNG

Hotline hỗ trợ 24/7: 024.39726508
|

Cuốn từ điển Hóa học phổ thông dùng cho học sinh, sinh viên theo hệ thống Danh pháp và Thuật ngữ mới theo tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế.

Từ điển nhằm giải thích ngắn gọn, có chọn lọc những kiến thức cơ bản nhất có liên quan đến chương trình phổ thông và phần đại cương về hóa học ở bậc đại học nhằm giúp cho người đọc cần tra cứu những nội dung chính yếu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của hóa học.

Sách đề cập tóm lược đến các công trình và ảnh của các nhà hóa học được giải Nobel Hóa học (cập nhật đến 2016) của hơn một thế kỷ qua để thấy rõ những bước tiền vượt bậc và ảnh hưởng của các thành tựu đó trong khoa học, công nghệ cũng như trong đời sống xã hội.